forever_live: (E8)
forever_live ([personal profile] forever_live) wrote2014-05-02 04:35 pm

Адкрыцьцё малінаўскага гета

Нешта адкрытая частка праспекта выглядае пабітай жыцьцём, як куры пасьля веснавой лінькі. Зэканомілі на аздабленьні?

[identity profile] artureg.livejournal.com 2014-05-02 01:38 pm (UTC)(link)
не доделали

[identity profile] kong-en-ge.livejournal.com 2014-05-02 01:56 pm (UTC)(link)
Ну вось, цяпер мы ўсё ведаем, як выглядаюць кур(в)ы па вясне!

[identity profile] veter-r-r.livejournal.com 2014-05-02 02:06 pm (UTC)(link)
А оно такое и было.

[identity profile] photo-wiki.livejournal.com 2015-06-19 08:07 pm (UTC)(link)
Желаю счастья). Ну и с Днем Рожденья!